MAYO 2015

MITUBISHI ASX 2011

 Precio   $13,900.00                               05/05/2015

JUNIO 2015

MITSUBISHI NATIVA 2010

 Precio   $19,500.00                             04/06/2015

AGOSTO 2015

MITSHUBISHI LANCER 2011

 Precio   $11,500.00                              25/08/2015

NOVIEMBRE 2015

MITSHUBISHI LANCER 2011

 Precio   $8,500.00                               23/11/2015